Projekty unijne i ich rozliczanie

W związku z faktem przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej, mamy możliwość ubiegania się o przyznanie nam środków z tak zwanych funduszy unijnych. Fundusze te podzielone są na wiele różnych programów, w których warunki uczestnictwa określone są każdorazowo we właściwym dla danego konkursu regulaminie. Bardzo istotnym jest więc by zapoznać się z tym, co w regulaminach takich jest określone, bowiem to determinuje możliwość uczestniczenia w danym konkursie. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków będzie równoznaczne z odrzuceniem wniosku i przekreśleniem szansy na uzyskanie wsparcia w danym naborze.

Trudności, które możemy napotkać przy rozliczaniu projektów unijnych

W związku z faktem przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej, mamy możliwość ubiegania się o przyznanie nam środków z tak zwanych funduszy unijnych

Autor zdjęcia: Janitors

Często błędnie jednak zakładamy, że największym problemem jest pozyskanie funduszy unijnych. Niestety, osoby niezorientowane w temacie najczęściej nie mają świadomości, że sporo trudności może również nastręczać rozliczanie projektów unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).

Sprawdzane jest bowiem bardzo wnikliwie między innymi:

  • na co zostały przeznaczone środki,
  • w jaki sposób wyłonieni zostali dostawcy i podwykonawcy prac.

Gdyby zdarzyło się więc, że coś zostanie nienależycie udokumentowane, bądź też wzbudzi wątpliwości podmiotów odpowiedzialnych za weryfikację wykorzystania przyznanych środków – zaczynają się tak zwane schody. Co może się stać w takiej sytuacji?

Najczęściej dzieje się wówczas tak, że określone wydatki zostaną zakwestionowane. W praktyce oznacza to, że konieczne będzie dokonanie zwrotu części uzyskanych środków, bądź nieprzyznana zostanie refundacja (w zależności od trybu przyznawania funduszy). Niezależnie jednak od tego jakie dotkną nas sankcje, z pewnością warto wykazać się zapobiegliwością i ich unikać. Rozwiązaniem, które zalecają specjaliści od dotacji jest uwzględnienie pewnych rozwiązań już na etapie wnioskowania o przyznanie środków. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka gdyby coś poszło nie tak przy rozliczaniu dotacji.